Friday, May 9, 2008

My first rythm

Hei blog thatak mai Boss Taite'an a lo siam hi a lawmawm tak zet a. Kan ngaihdan duhdan te kan sawi liam liam dawn nia. Tunah chuan lawmthu han sawi tliar tliar mai teh u le :-)